top of page
ZMĚNA MAJITELE

K nákupu koně patří i nezbytné formality. Dbejte, prosím, aby jste měli vše v pořádku, požadujte od prodávajícího doklady potřebné ke změně majitele koně v APSL.

 

Prvním dokladem je originální přepisový formulář v portugalském či anglickém jazyce (viz. dokumenty níže), druhým je kopie občanského průkazu prodávajícího, resp. předešlého majitele, jež je uveden v APSL v Plemenné knize online.

 

Po řádném vyplnění, odešlete oba tyto listy na emailovou adresu klubu nebo na korespondenční adresu klubu zároveň s platbou za změnu majitele koně. Po té budou tyto Vaše dokumenty zaslány do APSL k přepisu majitele a APSL vystaví list „Livro genealógico puro sangue lusitano“, který je následně odeslán na adresu nového majitele. Tato změna trvá běžně kolem 3 měsíců. 

 

Prosíme, aby jste si ve vlastním zájmu, před odesláním udělali kopie těchto dokumentů.

 

Dokumenty ke stažení: Změna majitele AJ,  Změna majitele PT,  Změna majitele-český překlad pro ukázku

Při trvalém dovozu koně (dovoz na dobu delší než 90 dnů) z jiné členské země EU do ČR, má majitel povinnost koně zaregistrovat do 30 dnů do Ústřední evidence koní ČR. Registrace se provádí zasláním ,,Hlášení o trvalém dovozu” a originálu průkazu koně na adresu ÚEK (§ 44 odst. 2). V případě koní zahraničního majitele má tuto povinnost osoba, u níž je kůň v ČR ustájen.

 

Za dočasný dovoz koně, kdy není povinné koně do ÚEK registrovat, je považován dovoz koně na závody, dostihy, přehlídky nebo výcvik nepřesahující 90 dní. 

 

Dále se povinná registrace netýká plemenných hřebců dovezených na plemennou sezónu (nadále však platí povinnost zařadit hřebce do ústředního registru plemeníků) a klisen dovezených za účelem plemenitby na dobu do 90 dnů. 

 

Koně dovezené z členských zemí EU musí vždy doprovázet průkaz koně, s výjimkou dosud neodstaveného hříběte dovezeného spolu s matkou. 

 

Formulář ke stažení: zde

Tento vyplněný formulář zasílá majitel spolu s průkazem koně na adresu ÚEK: ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR, Sídlo: NH Kladruby nad Labem s.p.o., Hřebčín Slatiňany, 538 21,
e-mail: info@uek.cz

REGISTRACE
IMPORTOVANÝCH
KONÍ NA UEK ČR
REGISTRACE
HŘÍBĚTE

APSL registruje koně do věku 1 roku.

Je  nezbytné aby  člověk, tedy chovatel žádající o registraci hříběte byl zároveň v APSL řádným majitelem klisny/ matky v době narození hříběte.

 

Pro registraci hříběte je nutné udělat nejprve koni/ hříběti DNA test na ověření paternity a zažádat i o vyhotoví verze v anglickém jazyce! 

Akreditovaná partnerská laboratoř pro APSL v ČR je zastoupena ČMSCH.

Formulář ke stažení zde

Pokud DNA potomka souhlasí s uvedenými rodiči, chovatel vytiskne a vyplní následující 2 formuláře: 

 

1. formulář ke stažení zde

Do formuláře viz. odkaz výše zapisuje chovatel všechna narozená hříbata v daném roce.

Řádek i sloupeček, kde je pozn.1, prosím nechejte volný.

Do sloupečku L.A. se vypisuje číslo L.A. ( Livro Adulto) přidělené danému jedinci při uchovnění a najdete jej u každého jedince na APSL stránkách v PK online jako LG A            ( 9.řádek).

 

 

2. formulář ke stažení zde

Formulář viz.výše se vyplňuje ke každému jednotlivému hříběti zvlášť. Kolonka NIN a LN se nevyplňuje. Do kolonky ,Blood samples" vyplňte číslo vzorku DNA z laboratoře.

Kolonku ,,Micro Chip.No." zatím nevyplňujte, tu až po načipování hříběte veterinárním lékařem.

Pokud máte vše vyplněno, kontaktujte prosím lusitano klub, ideálně emailem lusitanoklub@seznam.cz 

s úplnou korespondenční adresou. 

Podle počtu hříbat k registraci,  vám budou zaslány originální formuláře z APSL, které se všívají do pasu a které vyplňuje veterinární lékař. Ten také provádí čipování a grafický popis hříběte na tomto formuláři!

( u lusitano hříbat toto neprovádí inspektoři chovu ). 

 

Po té zašlete všechny 4 formuláře ( 1x paternita v AJ verzi, 1x outline diagram, 1x origilál listu vyplněný VET lékařem, 1x - ke všem hříbatům daného ročníku společně Registration of birth)  na korespondenční adresu klubu.

PŘIHLÁŠKA DO LUSITANO KLUBU

Chcete-li se stát členy klubu, vyplňte prosím následující formulář zde: formulář v pdf, formulář v docx

STANOVY SPOLKU

Ke zhlédnutí zde

bottom of page